Ayetel Kürsi

Bismillahirrahmanirrahim, Selamun Aleyküm Ayetel Kürsi severleri öncelikle sitemize ziyaretinizden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sitemize girdiğiniz de bilmeniz gereken ilk şey bu ışıklı sözler bir ayettir. Bakara suresinin içerisinde bulunan bu mükemmel birleşim Kuran’ı Kerim’in içinde ki diğer yazılar gibi Allah’ın sözleridir.

Bu ışık saçan ayet namaz da okunabilecek surelerden biridir ve muhakkak ki peygamberimizinde hadisleri doğrultusunda ezberlenmesi gerekmektedir. Hz. Muhammed (sav) bir sözünde yatağa girmeden önce okumayı tavsiye etmiş ve önermiştir. Ayetel Kürsi genel olarak koruyucu özelliği ile bilinmektedir. Ayet, Allah (c.c) muhteşem özelliklerine dair şeyler belirtmektedir. Allah’ın nasıl bir özelliklere sahip olduğunu öğrenmek isteyenler için anlamını da okumasını önerebiliriz. Her şeye gücü yeten yaratıcımızın muhteşem özellikleri arasında şunları belirtmiştir:

  • Uyku uyumaz, uyuklama tutmaz.
  • Tüm evren ona aittir.
  • Kullarının (yarattıklarının) yapacağını ve yaptıklarını bilir.

Ayetel Kürsi Dinle

Eğer kuran okuyamıyor veya ayetel kürsiyi ezberlemek istiyorsanız Kabe imamı Mahir Yasin’in sesiyle Ayetel Kürsi’yi dinleyebilirsiniz. Unutmayınız ki Kuran-ı Kerim’i dinlemek farzı kifayedir ve dinlemekte sevaptır.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

ayetel kürsi
ayetel kürsi

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel kürsi nerelerde okunur?

Ayetel kürsiyi kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman okuyabilirsiniz bunun dışında namazda sure olarakta okuyabilirsiniz. İhlas, felak ve nas sureleriyle birlikte okumanız da faydanıza olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.